VETMEDIA

EVENTS

gda
Rồng Vàng

Giải thưởng thường niên vinh danh các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam

thm
Thương Hiệu Mạnh

Giải thưởng thường niên vinh danh các doanh nghiệp Việt Nam

guideaward
The Guide Award

Giải thưởng thường niên vinh danh các sản phẩm, dịch vụ về du lịch tại Việt Nam

tindung
Tin & Dùng

Giải thưởng thường niên vinh danh các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam

gda
Golden Dregon Awards

Honoring outstanding FDI enterpriese in Vietnam

thm
Vietnam Excelent Brand

Honoring outstanding enterpriese in Vietnam

guideaward
The Guide Award

Travel & Services enterpriese in Vietnam

tindung
Belief & Consumption

Services and Products enterpriese in Vietnam