VETMEDIA

THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM

NHẬT BÁO KINH TẾ SỐ 1 VIỆT NAM
  • Được thực hiện bởi đội ngũ các nhà báo chuyên sâu, các biên tập dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế.
  • Có sự cộng tác của nhiều giáo sư, tiến sỹ và các nhà kinh tế hàng đầu
  • Cập nhật nhanh nhất tin tức, số liệu về các lĩnh vực kinh tế như Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản, Công nghệ thông tin….
  • Những bài phân tích sâu sắc về những vấn đề, giải pháp, mô hình thành công, bài học kinh nghiệm trong đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và nước ngoài.
  • Researched and written by qualified journalists and renowned editors in the economic field.
  • Cooperation with well-known experts, including PhD’s and economists.
  • Updated news, follow-up on issues and detailed analysis on economics.
  • Attractive sections capturing readers’ attention: economic current events, banking & finance, securities, news & events, technology, real estate, “hot” forums, lives of enterprises, marketing information, etc.
KÊNH PHÁT HÀNH / DISTRIBUTION CHANNELS
ĐỐI TƯỢNG ĐỘC GIẢ / READERSHIP
Giới doanh nhân / Business
60%
Các nhà quản lý / Managers
10%
Các nhà khoa học / Scientists
7%
Sinh viên / Students
15%
Đối tượng khác / Others
8%
THÔNG TIN PHÁT HÀNH / PUBLISHING INFORMATION
Language

Tiếng Việt

Publishing days

Monday to Saturday

Distribution

45,000 copies per issue

Readership

300,000

VÙNG PHÁT HÀNH / DISTRIBUTION AREAS
Miền Bắc / North
48%
Miền Nam / South
30%
Miền Trung / Central region
15%
Nước ngoài / Overseas
7%
PUBLISHING INFORMATION
Language

English

Publishing days

5th of each month

Distribution

30,500 copies per issue

Readership

200,000

PUBLISHING AREAS/ VÙNG PHÁT HÀNH
North / Miền Bắc
37%
South / Miền Nam
43%
Central region / Miền Trung
10%
Overseas / Nước Ngoài
10%
PUBLISHING AREAS/ VÙNG PHÁT HÀNH
Direct / Trực tiếp
45%
Via agents / Đại lý
25%
Retail / Bán lẻ
5%
Via post office network / Hệ thống bưu điện toàn quốc
10%
Flights / Trên các chuyến bay
10%
Hotels / Hệ thống khách sạn
5%

GIÁ QUẢNG CÁO
THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM

Áp dụng từ 1/1/2018

Kích thước4 màu (VNĐ)Trắng đen (VNĐ)
Trang bìa cuối20,000,00020,000,000
Trang trong (Cao 380mm x Ngang255mm)15,000,00012,000,000
1/2 Trang, đứng (Cao 255mm x Ngang 185mm)9,900,0007,920,000
1/2 Trang (Cao 185mm x Ngang 255mm)9,000,0007,200,000
1/4 Trang (Cao 185mm x Ngang 120mm)5,400,0004,320,000
Chân trang (Cao 50mm x ngang 255mm)5,400,0004,320,000

GIẢM GIÁ:                            
3-5 kỳ: 10%
6-11 kỳ: 15%
12 kỳ -20 kỳ: 20% 
Trên 20 kỳ: 25%

THUẾ VAT:  10%
SỐ LƯỢNG PHÁT HÀNH: 45,000  trên toàn quốc
ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO:  5 ngày trước khi phát hành báo. Yêu cầu các vị trí đặc biệt hoạc bài viết không đóng khung + 15%
Liên hệ: Phòng quảng cáo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam – 96 Hoàng Quốc Việt, Hà nội,  Tel: 024 3755 2060, Fax: 024 3755 2047